Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.867

Anahtar Kelimeler:

Suriyeli mülteci, Türkiye, Zafer Partisi, eleştirel söylem analizi

Özet

Günümüzde medya yalnızca bireyleri güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirmekle kalmamakta aynı zamanda gündem belirleme ve gündem çerçeveleme yönüyle kamuoyunun hangi konularda, ne yönde bilgi sahibi olacağını da şekillendirmektedir. Medyanın kamuoyu üzerindeki bu kapsamlı etkisi göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle son yıllarda hızla artan sosyal medya kullanımı da bununla beraber değerlendirildiğinde, göçmen ve mülteci gruplara ilişkin yapılan haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının önemi daha da anlaşılmaktadır. Bu araştırma 2021 yılında kurulan ve göçmen karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan Zafer Partisi’nin ve parti lideri Ümit Özdağ’ın resmi Twitter hesaplarında Suriyeli mültecilere ilişkin atmış oldukları tweetleri incelemiş ve tweetlerde Suriyeli mültecilere ilişkin en fazla hangi konular üzerine odaklanıldığını ve Suriyeli mültecilere ilişkin temsillerin nasıl yapılandırıldığını eleştirel söylem analizi yöntemiyle analiz etmiştir.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Deniz, T., & Aksu Kargın, İnci. (2023). Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği . Göç Dergisi, 10(2), 215–231. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.867

Sayı

Bölüm

Makaleler