Mülteci Kadınların Erken Evlilik Deneyimleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.870

Anahtar Kelimeler:

Göç, Çocuk, Mülteci çocuklar, Mülteci kadınlar, Erken evlilik

Özet

Son zamanlarda dünya üzerinde etkili olan göç hareketliliği Türkiye’yi de etkilemiştir. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan göç sürecinin olası risklerinden etkilenen gruplardan biri de çocuklardır. Göç, çocuklar için birçok risk barındırabilmektedir. Göç sürecinde, erken evlilik bu risklerden biridir. Bu süreçte, mülteci kadınların erken evlilik deneyimlerinin araştırılmasının önem kazandığı ifade edilebilir. Bu sebeple araştırmada, Türkiye’ye göç eden erken evlilik gerçekleştirmiş mülteci kadınların, göç bağlamında erken evlilik deneyimlerine dair görüşlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmada yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmış ve 11 mülteci kadın ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ölçüt örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen katılımcılar, savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş, 18 yaş öncesi evlenmiş mülteci kadınlardan oluşmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanan verilerin analizinde yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Bulgular evlilik kararı, evlilik süreci, göç etmenin yaşama etkisi ve bir mucize olsaydı olarak dört ana tema altında toplanmıştır. Erken evlilik kararında ailenin belirleyiciliği ve erken evliliğin kültürel bir norm oluşu, evlilik sürecinde ailenin desteği ve erken evliliğe dair duyulan pişmanlık önemli bulgular arasında ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra göç ile beraber dil bilmemenin getirdiği zorluklar da önemli bulgular arasında bulunmaktadır. Bu bulguların bir sonucu olarak göç sürecinde mülteci çocuklar arasında erken evliliği önlemek ve ülke çapında politikalar geliştirebilmek için öneriler sunulmuştur.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Aksoy, M. N., & Parlak, S. (2023). Mülteci Kadınların Erken Evlilik Deneyimleri . Göç Dergisi, 10(2), 245–259. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.870

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri