Göçmenler ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • F. Bilge Kahraman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.871

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası göç, göçmenlerin sosyal güvenliği, göç politikaları

Özet

Sosyal güvenlik hukukunun konularından biri olan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları göçmen işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunması konusundaki önemli yasal araçlardan biridir. Anlaşmalar genellikle iki ülke arasında yapılır ve bu anlaşmalarla, anlaşmaların içeriğine de bağlı olarak, işçilerin sosyal güvenlik haklarının ülkeler arasında taşınması mümkün olur.  Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin imzalamış olduğu ikili sosyal güvenlik anlaşmalarını inceleyerek, anlaşmaların etkinliğini ve güncelliğini tartışmaktır. Öncelikle ikili sosyal güvenlik anlaşmaları ve içerikleri hakkında kısaca bilgi verilecek, sonrasında Türkiye’nin Türk vatandaşı sayısının en fazla olduğu Kuzey, Batı ve Orta Avrupa ülkeleri ile imzalamış olduğu  sosyal güvenlik anlaşmaları iktisadi ve sosyal açıdan incelenerek, anlaşmalardaki boşluk ve eksikliklere ilişkin politika önerileri sunulacaktır.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, F. B. (2023). Göçmenler ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme . Göç Dergisi, 10(2), 233–243. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.871

Sayı

Bölüm

Makaleler