Kitap İnceleme: Migrants, Work and Social Integration, Women’s Labour in Turkish Ethnic Economy (Göçmenler, Çalışma ve Sosyal Entegrasyon, Türkiyelilerin Etnik Ekonomisinde Kadın Emeği)

Yazarlar

  • Mehmet Rauf Kesici Kocaeli Üniversitesi, & Regent’s University London, Regent’s Centre for Transnational Studies

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.543

Özet

Saniye Dedeoğlu (2014). Migrants, Work and Social Integration,  Women’s Labour in Turkish Ethnic Economy (Göçmenler, Çalışma ve Sosyal Entegrasyon, Türkiyelilerin Etnik Ekonomisinde Kadın Emeği). Migration, Diasporas and Citizenship Series, Palgrave-Macmillan, ISBN: 9781137371119, 1. Baskı, 202 Sayfa.

Göç, göçmenler ve çalışma hayatı konuları akademik yazında üzerinde çokça çalışılan alanlardır. Bu çerçevede 2014 yılında yayınlanan Göçmenler, Çalışma ve Sosyal Entegrasyon / Türkiyelilerin Etnik Ekonomisinde Kadın Emeği isimli, önsöz kısmında bir nevi kendi durduğu yeri ve pozisyonu tarif ettiği kitabıyla, Dedeoğlu, göç, emek piyasaları ve sosyal entegrasyon literatürüne, toplumsal cinsiyet perspektifiyle katkıda bulunmaktadır. Avrupa toplumlarındaki sosyoekonomik dönüşümlere toplumsal cinsiyet ve göç çalışmaları yoluyla eğilmenin ve bu dönüşümlerde kadınların etkisinin/rolünün ortaya konulmasının önemine işaret eden kitap, yazarın sözleriyle, bir kadın tarafından yazılmış, kadınların seslerinin, yaşamlarının ve hikâyelerinin ifade edildiği, Türkiyeli topluluğun Britanya’ya göçünün hikâyesi olarak tarif edilebilir.Londra’da kadınlar, işyeri sahipleri, aileler ve topluluk liderleriyle derinlemesine görüşmelerin ve gözlemlerin yapıldığı, 15 aylık alan araştırması üzerine kurgulanmış bu kitapta özetle Londra’daki Türkiyelilerin etnik ekonomisinde kadın emeği/çalışması ve Türkiyelilerin sosyal entegrasyonu ve Türkiyeli toplumun toplumsal cinsiyet ideolojilerinin ve yapısının kadınlar üzerindeki sonuçları işlenmektedir.

Yayınlanmış

2015-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Kesici, M. R. (2015). Kitap İnceleme: Migrants, Work and Social Integration, Women’s Labour in Turkish Ethnic Economy (Göçmenler, Çalışma ve Sosyal Entegrasyon, Türkiyelilerin Etnik Ekonomisinde Kadın Emeği). Göç Dergisi, 2(1), 159-166. https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.543