Londra’da Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasalarında Ayrımcılık Deneyim ve Algıları

Yazarlar

  • Mehmet Rauf Kesici

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.582

Özet

Göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyimleri ve algısını ortaya koymak emek piyasalarında meydana gelen ekonomik ve sosyal arızaları anlamak ve çözümler üretmek, ayrımcılığın türediği kaynaklara ışık tutmak, diğer göçmen ve yerli gruplarla karşılaştırmalar yapmak ve politika yapıcılara, uygulayıcılara veri sunmak bakımından önemlidir. Bu makale, 01/09/2014 – 01/09/2015 tarihleri arasında, Londra’da gerçekleştirilen bir alan araştırmasından elde edilen verilerin derlenmesi ve analiz edilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın odağında Londra’daki Türkiyeli (Kürt, Türk ve Kıbrıslı) göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyimlerini ve algılarını belirlemek vardır. Çalışmanın amacı ise işe girişte veya iş kurarken, çalışırken ve işten ayrılır veya çıkarılırken bu kadın ve erkek göçmenler için bu deneyimlerini ortaya koymak, ayrımcılığa yol açan etmenleri bulmak ve aynı zamanda ayrımcılık deneyimleri ve algısı arasındaki uyumsuzlukları tartışmaktır. Bu analizle Türkiyeli göçmenlerin etnik ekonomide ve etnik ekonomi dışında ayrımcılığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Göçmenler için ayrımcılık, çoğu örnekte kişinin göçmen olmasının, cinsiyetinin, etnik ve/veya dini aidiyetinin, dili, eğitimi gibi özelliklerinin çeşitli kombinasyonlarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Ayrımcılık deneyimleri ve algısı göçmen kadınlarla erkekler arasında farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet temelli ayrımcılığa da maruz kalan kadın göçmenler açısından bireysel ayrımcılığa toplumsal (yapısal) ayrımcılık eşlik etmektedir.

 

ABSTRACT in ENGLISH

Labour market experiences and perceptions of discrimination among migrants from Turkey in London

A through analysis of immigrant workers’ experiences and perceptions of discrimination is important. Because such analysis provides insights in understanding the economic and social failures in the labour markets and help developing solutions. Moreover, such analysis sheds light on the root causes of discrimination and enables us to make comparisons between immigrant and local groups and provides data for experts and policy makers. This article draws on a field research conducted in London between 01/09/2014 and 01/09/2015. The focus of the study is to determine Kurdish, Turkish and Cypriot immigrant workers’ experiences and perceptions of discrimination in the labour markets in London. The aim of this study is to present the experiences of discrimination of male and female the immigrants who find a job or set up a business, work and quit their job or are dismissed from their work. The article also discusses the discrepancy between their discrimination experiences and the perceptions of discrimination. This article argues that the migrants from Turkey and Cypriot are exposed to discrimination within and outside the ethnic economy. Discrimination for the immigrants, in many cases, arises from a combination of variety of determinants such as immigration, gender, ethnic and / or religious affiliations, foreign language capacities, education etc. Discrimination experiences and perceptions are different among male and female immigrants. For immigrant women, individual discrimination is accompanied by gender-based discrimination and other forms of social (structural) discrimination.

 

Yayınlanmış

2016-10-10

Nasıl Atıf Yapılır

Kesici, M. R. (2016). Londra’da Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasalarında Ayrımcılık Deneyim ve Algıları. Göç Dergisi, 3(2), 261-281. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.582

Sayı

Bölüm

Makaleler