Fakir Baykurt’un Almanya öykülerinde Türk göçmen çocukları

Yazarlar

  • Efnan Dervişoğlu Kocaeli Üniversitesi, Kandıra MYO, Halkla İlişkiler Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.553

Özet

Almanya’ya işçi göçü, neden ve sonuçları, sosyal boyutlarıyla ele alınmış; göç ve devamındaki süreçte yaşanan sorunlar, konunun uzmanlarınca dile getirilmiştir. Fakir Baykurt’un Almanya öyküleri, sunduğu gerçekler açısından, sosyal bilimlerin ortaya koyduğu verilerle bağdaşan edebiyat ürünleri arasındadır. Yirmi yılını geçirdiği Almanya’da, göçmen işçilerle ve aileleriyle birlikte olup işçi çocuklarının eğitimine yönelik çalışmalarda bulunan yazarın gözlem ve deneyimlerinin ürünü olan bu öyküler, kaynağını yaşanmışlıktan alır; çalışmanın ilk kısmında, Fakir Baykurt’un yaşamına ve Almanya yıllarına dair bilgi verilmesi, bununla ilişkilidir. Öykülere yansıyan çocuk yaşamı ise çalışmanın asıl konusunu oluşturmaktadır. “Ev ve aile yaşamı”, “Eğitim yaşamı ve sorunları”, “Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri ve Türk-Alman ayrılığı” ile “İki kültür arasında” alt başlıklarında, Türkiye’den göç eden işçi ailelerinde yetişen çocukların Almanya’daki yaşamları, karşılaştıkları sorunlar, öykülerin sunduğu veriler ışığında değerlendirilmiş; örneklemeye gidilmiştir. Bu öyküler, edebiyatın toplumsal gerçekleri en iyi yansıtan sanat olduğu görüşünü doğrular niteliktedir ve sosyolojik değerlendirmelere açıktır.

 

ENGLISH ABSTRACT

Migration and Children in Fakir Baykurt’s stories from Germany

The migration of workers to Germany has been taken up with its causes, consequences and social dimensions; the migration and the problems encountered in subsequent phases have been stated by experts in the subject. Fakir Baykurt’s stories from Germany, regarding the reality they represent, are among the literary forms that coincide with the facts supplied by social sciences. These stories take their sources from true life experiences as the products of observations and experiences with migrant workers and their families in Germany where the writer has passed twenty years of his life and worked for the education of the worker’s children; therefore information related to Fakir Baykurt’s life and his years in Germany are provided in the first part of the study.  The life of children reflected in the stories constitutes the main theme of the study.  Under  the subtitles of “Family and Home Life”, “Education Life and related issues”, “Social environment, friendships and Turkish-German disparity” and “Amidst two cultures”, the lives in Germany of children who have been  raised in working class  families and  who have immigrated from Turkey are  evaluated under the light of facts provided by the stories and examples are given. These stories appear to confirm that literature is an art that reflects the social reality and is open to sociological assessments.

KEYWORDS: Fakir Baykurt; Germany; labor migration; child; story

Yazar Biyografisi

Efnan Dervişoğlu, Kocaeli Üniversitesi, Kandıra MYO, Halkla İlişkiler Bölümü

1970 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nin (1986) ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. “Türk Edebiyatında Mensur Şiir” adlı teziyle aynı üniversitede yüksek lisansını (1995); “Cevdet Kudret / Hayatı ve Eserleri” adlı teziyle de doktorasını tamamladı (2005). Yayıma hazırladığı “Kadın Öykülerinde Ankara” seçkisi 2008’de, “Kadın Öykülerinde Karadeniz” seçkisi de 2009’da okurla buluştu. Bir makalesine de yer verdiği “Oyuncaklı Öyküler” derlemesi 2013’te, çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan “Bulutlu Bahçe/Meraklı Çocuğun Şiir Defteri” 2014’te yayımlandı. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, çeşitli dergilerde yazıları, makaleleri yayımlanmaktadır.

Yayınlanmış

2016-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

Dervişoğlu, E. (2016). Fakir Baykurt’un Almanya öykülerinde Türk göçmen çocukları. Göç Dergisi, 3(1), 5-28. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.553

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri