Reşat Nuri Güntekin'in Bir Uzun Öyküsü: "Salgın"

Yazarlar

  • Efnan Dervişoğlu Kocaeli Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.700

Anahtar Kelimeler:

Reşat Nuri Güntekin, uzun hikaye, salgın, sağlık, bürokrasi

Özet

Küresel bir salgının bütün dünyayı etkilediği 2020 günlerinde, büyük salgınları anlatan edebiyat yapıtları yeniden gündeme geldi; salgın konulu çeşitli okuma listeleri düzenlendi. İnsanı ve insanla ilgili her şeyi konu alan edebiyatın, tıpkı savaşlar ve göçler gibi büyük yıkımlara yol açan salgınları da ele alıp yansıttığı bilinir çünkü. Türk ve dünya edebiyatında bunun örneklerine rastlamak mümkündür. Reşat Nuri Güntekin’in 1935-1936 yıllarında Perşembe dergisinde tefrika edilen “Salgın” adlı uzun öyküsü de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken edebiyat ürünlerinden biridir. Bu makale, Güntekin’in “Salgın” öyküsüne odaklanmakta ve öykünün sunduğu veriler ışığında yazarın eleştirel tavrını ortaya koymaktadır. Öyküde salgının, ücra bir köy olan Karlıbel’de gözlenen belirtileri ve gelişimi, mektup türünün olanaklarından yararlanılarak ortaya konur.

ABSTRACT IN ENGLISHA Long Story By Reşat Nuri Güntekin: "Epidemic"

In those days of 2020, when a global epidemic affected the whole world, literary works describing major epidemics came to the agenda and various reading lists were organized on the subject of the epidemic. It is known that literature which deals with human and everything related to this subject, also deals with epidemics that cause great destruction just like wars and migrations. Examples of this can be found both in Turkish and world literature. The long story titled “Epidemic” by Reşat Nuri Güntekin, which was published in the magazine "Persembe", between the years 1935-1936, is one of the literary works that should be evaluated in this context. This article focuses on Güntekin's story "Epidemic" and, reveals the critical attitude of the author in the light of the info provided in the story. In this story, the symptoms and development of the epidemic observed in a pathless village Karlıbel, are revealed by making use of the possibilities of the letter type.

Yayınlanmış

2020-10-23

Nasıl Atıf Yapılır

Dervişoğlu, E. (2020). Reşat Nuri Güntekin’in Bir Uzun Öyküsü: "Salgın". Göç Dergisi, 7(2), 229-243. https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.700