Tuna Dergisinde Göç Şiirleri: “1989 Göçü”

Yazarlar

  • Cahit Kahraman Namık Kemal Üniversitesi, FEF, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • İlhan Güneş Milli Eğitim Bakanlığı, İnönü Ortaokulu

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.581

Özet

“1989 Göçü” olarak bilinen Bulgaristan Türklerinin son göçü, sayısız yazı, söyleşi, öykü, şiir, kitap ve hatta dergi ve süreli yayınlarda konu edilmiştir. Bu yayınlardan bir tanesi de Tuna dergisidir. Tuna dergisi, kendisi de bir Bulgaristan göçmeni ve aynı zamanda yazar ve şair olan Mehmet Çavuş tarafından 1996 yılında kurulmuş, edebiyat, sanat, kültür, eğitim ile ilgili sorunları müzakere ve değerlendirme alanı sunmuştur. Dergi, Bulgaristan’da yetişmiş kalem ustalarına sahip çıkmış, göçmen yazarlara özgürce yazı olanağı yaratmıştır. Dergide yazar ve şair tanıtımlarından, araştırma, eleştiri, söyleşi, deneme yazıları olduğu gibi, kısa öykü, hikâye, anı, şiir ve hatta fıkralara da yer verilmiştir. Bu çalışmada, Tuna dergisinde neşredilmiş göç temalı şiirler tespit edilerek, göçmenlerin göç olayına bakışları irdelenmiştir. Araştırma, Bulgaristan’dan göç etmiş yazarlar ordusu tarafından kaleme alınmış bu şiirleri, göçün çağrıştırdığı duygu ve düşüncelere göre kategorilere ayırarak, oluşan göç algısını bulmayı amaçlamıştır. 1989 yılında Bulgaristan’dan göç etmiş bu yazarların gözünden göç nasıl yansıtıldı, göçmenlerin hangi hislerine ayna tuttu ve bunlarla birlikte okuyuculara verilmek istenilen mesajlar incelenmiştir.

 

ABSTRACT IN ENGLISH

Migration Poems in Tuna Journal: “1989 Migration”Abstract

The last migration of the Bulgarian Turks, known as the “Migration of the 1989”, represents the subject matter of numerous articles, interviews, stories, poems, books, and even whole journals and magazines. One of these publications is “Tuna Journal”. Tuna Journal was founded by Mehmet Çavuş, also an immigrant from Bulgaria as well as an author and poet, in 1996. During its history between 1996 and 2009, the Journal offered discussion and consideration field for problems about literature, art, culture, and education. The Journal supported the pen experts grown up in Bulgaria and created independent writing opportunity for the immigrant writers. The Journal included introductions of authors and poets, surveys, criticisms, interviews, essays as well as short stories, anecdotes, memoirs and even jokes. The aim of the present paper is to scan and analyze the poems focused thematically on “migration” and published in Tuna Journal, and to determine the viewpoints of immigrants on migration issue. It is also aimed to find out the created migration perception by categorizing these poems which were written by an army of writers migrated from Bulgaria with regard to feelings and thoughts created by migration. Our study also deals with questions such as how the migration was reflected through the eyes of these writers migrated from Bulgaria in the 1989 and what feelings of the migrants the Journal mirrored along with the messages which it transmitted to the readers.

Yayınlanmış

2016-10-10

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, C., & Güneş, İlhan. (2016). Tuna Dergisinde Göç Şiirleri: “1989 Göçü”. Göç Dergisi, 3(2), 239-260. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.581

Sayı

Bölüm

Makaleler