1989 göçü sonrası Bulgaristan göçmenlerinin yemek kültüründeki değişim

Yazarlar

  • Cahit Kahraman Namık Kemal Üniversitesi, FEF, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • İlhan Güneş Milli Eğitim Bakanlığı
  • Nanae Kahraman Araştırmacı, yazar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v4i2.598

Özet

1989 göçü öncesi, dünyada eşzamanlı olarak gittikçe gelişen ve zenginleşen mutfak kültürü, Bulgaristan Türklerini de etkilemiştir. Pazardaki çeşitlilik arttıkça, yemek alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Büyük göçten sadece 30-40 sene evvel kısıtlı imkânlar ile sınırlı sayıda yemek çeşidi üretilirken, alım gücünün artmasıyla yemek kültüründe de hızlı gelişmeler olmuştur. Artan ürün çeşitliliği yemeklere de yansımış, farklı lezzetler mutfaklara girmiştir. Göçmen yemekleri denilince hamur işleri, börek ve pideler akla gelir. Ayrıca, göçmenlerin çok zengin turşu, komposto ve konserve kültürüne sahip oldukları da bilinir. Bu çalışma, 1989 öncesi Bulgaristan’ın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin yemek alışkanlıklarına ışık tutmakla birlikte, göç sonrasında göçmen mutfak kültüründe bir değişiklik oluşup oluşmadığını konu almaktadır. Bu amaçla, 1989 yılında Türkiye’ye göç etmiş 50 kişiye 8 sorudan oluşan anket düzenlenmiştir. Bu verilerden yola çıkarak oluşan bulgular derlenmiş ve yeni tespitler yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleşen göçmenler, kendi göçmen pazarlarını kurmuşlardır. Bulgaristan’dan getirilen ürünlerin bu pazarlarda satılması böyle bir arz talebin hala devam ettiğine işaret etmektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

The Diversity in Cuisine Culture of the Immigrants from Bulgaria After 1989 Migration

The Cuisine culture that has been developing and getting rich day by day contemporaneously in the world before 1989 migration has also had an impact on Bulgarian Turks. By the increase in diversity in the market, eating habits have changed. While producing a limited number of food types with limited opportunities just some 30 or 40 years before the ‘Big Migration’, there has been a rapid progress in food culture by the help of the increase in purchase power. Enhancing product range has been reflected in food, and different tastes have entered the cuisines. When we say immigrant, the first things that come to our mind are pastry, flan and pitta bread. Moreover, it is also known that immigrants have a very rich cuisine culture of pickle, stewed fruit, and canned food. This study aims both to disclose the eating habits of Turks living in different regions of Bulgaria before 1989 and to determine whether there has been a difference in immigrant cuisine culture before and after the migration. For this purpose, a questionnaire consisting of 8 questions has been administered to 50 people who migrated to Turkey in 1989. The results gathered from these data have been compiled and new determinations have been made. In addition, immigrants that settled in different regions of Turkey have set their own immigrant markets. The fact that the products brought from Bulgaria are being sold in these markets shows that this kind of supply and demand still continues.

Yayınlanmış

2017-10-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, C., Güneş, İlhan, & Kahraman, N. (2017). 1989 göçü sonrası Bulgaristan göçmenlerinin yemek kültüründeki değişim. Göç Dergisi, 4(2), 227-245. https://doi.org/10.33182/gd.v4i2.598

Sayı

Bölüm

Makaleler