Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Göç Romanı Okuması: Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar’ı

Yazarlar

  • Ali Tilbe Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Kamil Civelek Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.590

Özet

Göç olgusu genel bir bakışla; insanların ekonomik, toplumsal, siyasal ya da ekinsel çok değişik nedenlerle yerleşik uzamlarından başka bir uzama yerleşmek için yaptıkları devinimler olarak tanımlanabilir. Bu tanıma en uygun devinimlerden birisi de altmışlı yıllarda başlayan ve günümüzde de karşılıklı olarak süreğen ekinsel bir nitelik kazanan Türklerin Almanya’ya ulusötesi göçüdür. Bu bildiride İbrahim Sirkeci ve Jeffrey H. Cohen’in Çatışma ve Göç Kültürü Modeli temelli geliştirdiğimiz göç yazını inceleme yöntembilimi yaklaşımıyla çağdaş Türk-Alman yazarlardan Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar adlı romanını incelemeyi erek ediniyoruz. Roman, iki ülke arasında arafta kalan insanların ekinsel ve toplumsal uyum ve yeni bir kimlik edinmek için vermiş oldukları savaşımı, yıllar sonra gurbette bir trende karşılaşan iki askerlik arkadaşının yeniden kurulan dostluklarını ve aile öykülerini çarpıcı bir biçimde betimlemektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Analysis of Yüksel Pazarkaya’s Novel Titled Savrulanlar in the Context of Conflict Model of Migration and Cultures of Human Mobility

In general terms, the migration phenomenon can be described as human mobility which occurs for the purpose to settle at a different location from the permanent one due to economic, social, political or cultural reasons. Transnational migration of Turks through Germany, which has started in sixties and has been perpetuated mutually and obtained a cultural characteristic, is one of the most appropriate types of mobility that fits this description. In this presentation, we aim to examine Savrulanlar, which is written by Yüksel Pazarkaya, a contemporary Turk-German author, by employing the approach of migration literature examination methodology that we have developed on the basis of İbrahim Sirkeci and Jeffrey H. Cohen’s Conflict Model of Migration and Cultures of Human Mobility. The novel portrays the struggle of people who try to gain a new identity and their endeavour for cultural and social adaptation, along with the friendship of two army friends who met on train in abroad after many years, as well as their family stories conspicuously.

Yazar Biyografisi

Kamil Civelek, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum

Dr. Kamil Civelek, Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum, Türkiye.

Yayınlanmış

2018-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Tilbe, A., & Civelek, K. (2018). Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Göç Romanı Okuması: Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar’ı. Göç Dergisi, 5(1), 77-106. https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.590

Sayı

Bölüm

Makaleler