Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine

Yazarlar

  • Ali Tilbe Namık Kemal Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü & Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, Regent’s University London
  • İbrahim Sirkeci Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, Regent’s University London, London

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.532

Özet

Göç ve Edebiyat konusuna ayırmış olduğumuz bu sayımıza katkıda bulunan tüm yazar ve hakemlerimize özellikle teşekkür ederek başlamalıyız. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da göç giderek önemi artan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye gibi en azından yakın tarihi kitlesel ve yoğun göç deneyimleriyle örülü bir ülkedeki ve onu yurtdışına uzanan nüfusundan çıkan yazınsal yapıtların de göç olgusuna yabancı kalmalarını tahayyül etmek güçtür. Bu özel sayı ile özellikle bu alana yeni bir soluk ve açılım getirmeyi amaçladık. Bu bağlamda, 25-27 Haziran 2015 tarihleri arasında Prag’da üçüncüsünü düzenlediğimiz uluslararası Türk Göç Konferansı’nda da göç ve edebiyat konusuna öncelikli bir yer ayırdık. Görece geride kalmış bu alandaki araştırmaların ve kuramsal çalışmaların gelişmesi açısından iki girişimin de önemli fırsatlar sunduğunu ve özendirici bir nitelik taşıdığını düşünüyoruz. 

Yazar Biyografileri

Ali Tilbe, Namık Kemal Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü & Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, Regent’s University London

Doç. Dr. Ali Tilbe Namık Kemal Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Halihazırda Londra Regent’s Üniversitesi’nde Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Regent’s University London, London, NW1 4NS, Birleşik Krallık.

İbrahim Sirkeci, Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, Regent’s University London, London

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Londra Regent’s Üniversitesi’nde Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü ve Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nin Müdürü olarak görev yapmaktadır. Regent’s University London, London, NW1 4NS, Birleşik Krallık.

Yayınlanmış

2015-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Tilbe, A., & Sirkeci, İbrahim. (2015). Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine. Göç Dergisi, 2(1), 1-4. https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.532