Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler

Yazarlar

  • Selma Akay Ertürk University College London ve İstanbul Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.691

Anahtar Kelimeler:

salgın hastalık, Turkey, Syrians, refugees

Özet

Son dokuz yılda Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı 3,5 milyonu geçmiştir ve bunların büyük bir çoğunluğu kamplar dışında yaşamaktadır. Koronavirüs (Kovid-19) salgını çok kısa bir süre içinde pek çok ülkeyi ve kıtayı etkisi altına almıştır. 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgınını küresel bir salgın yani pandemi olarak ilan etmiş ve ülkelerden yayılmayı durdurmak için sıkı önlemler almasını istemiştir. Aynı tarihte 11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Koronavirüs’un Türkiye’deki Suriyelilere olan sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal etkilerini ve Türkiye’de Suriyelilere yardım eden kuruluşların bu salgın döneminde yani bu acil kriz durumuna verdikleri yanıtları incelemektir. Yerli ve yabancı literatür ile resmi kurumların verilerinden, web sayfalarında paylaştıkları bilgilerden ve medyada çıkan haberlerden faydalanılan bu çalışmada, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin, Koronavirüs salgını döneminde uluslararası sınırları geçme veya Türkiye’de bulundukları yerde kalma konusunda karşılaştıkları seçenekler değerlendirilmiştir.  Türkiye’deki Suriyeliler Koronavirüs salgını döneminde yerel toplumun üyeleri gibi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır.

ABSTRACT IN ENGLISH Early Reflections on the Effects of Coronavirus Pandemic on Syrian refugees in Turkey

In the past nine years, the number of Syrian refugees in Turkey has exceeded 3.5 million, and the vast majority of them live outside the camps. Coronavirus (COVID-19) epidemic has affected many countries and continents in a short time. On March 11, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the COVID-19 as a pandemic and asked countries to take stringent measures to stop spreading. On March 11, 2020, on the same date the Ministry of Health, announced the first case of COVID-19 in Turkey. This study aims to analyze the social, economic, cultural and spatial effects of Coronavirus on the Syrian refugees in Turkey and to examine the response of the institutions and international and local NGO’s who support the Syrian refugees in Turkey during this pandemic, that is, in an emergency crisis. In this study, which utilizes the data of official institutions, the information they share on their web pages and the news in the media, options of Syrians in Turkey for crossing international borders or for staying in places where they live in Turkey in time of COVID-19 evaluated. During the Coronavirus outbreak, Syrians in Turkey faced with economic difficulties like members of the local community.

Yayınlanmış

2020-05-12

Nasıl Atıf Yapılır

Akay Ertürk, S. (2020). Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler. Göç Dergisi, 7(1), 121-146. https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.691

Sayı

Bölüm

Makaleler