Göç ve Kent Özel Sayısı

Kent ve Göç

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.777

Anahtar Kelimeler:

Göç, Kent, Türkiye, özel sayı

Özet

Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentler; çok sayıda farklı fonksiyonu barındıran, çok çeşitli ekonomik faaliyetlerin sürdürüldüğü, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, bilginin ve sanatın üretildiği, aynı zamanda da tüketildiği yerleşmelerdir. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Kentleşme Beklentileri 2018 Raporuna göre, 1950 yılında dünya nüfusunun %30'u kentlerde yaşamaktaydı. 2018 yılına gelindiğinde ise dünya nüfusunun %55'ini oluşturan 4,2 milyar insan, kentlerde yaşamını sürdürmekteydi. Her yıl, dünya genelinde yaklaşık 70 milyon insan, çok sayıda itici faktöre sahip olan kırsal alanlardan, çok sayıda çekici faktöre sahip olan kentlere göç etmektedir. Kırdan kente göçün yanı sıra küçük ve orta ölçekli kentlerden büyük kentlere yönelen göçler de söz konusudur. Bunun sonucunda da dünya genelinde, gittikçe artan oranda bir kentlileşme süreci yaşanmaktadır. BM tarafından yapılan tahminlere göre 2050 yılında, dünyadaki kentsel nüfusun 6,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre, dünyadaki kentsel nüfusun da toplam nüfusun %70’ine ulaşması beklenmektedir (Birleşmiş Milletler, 2018). Tüm dünyada artışı beklenen kentleşme oranının, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha da fazla olacağı öngörülmektedir. Özellikle üç ülkenin; Doğu Asya’da Çin, Güney Asya’da Hindistan ve Afrika’da Nijerya’nın birlikte, 2018 yılından 2050 yılına kadarki küresel nüfus artışının %35’ini sağlayacağı tahmin edilmektedir (BM Dünya Kentleri Raporu, 2020).

Yazar Biyografisi

Selma Akay Ertürk, Coğrafya Alan Editörü, İstanbul Üniversitesi ve University College London

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doç.Dr. 

UCL Geography Department Migration Research Unit Visiting Fellow 

Yayınlanmış

2021-04-19

Nasıl Atıf Yapılır

Akay Ertürk, S. ., & Kurtarır, E. (2021). Göç ve Kent Özel Sayısı: Kent ve Göç. Göç Dergisi, 8(1), 1-9. https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.777