Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler ve Türkiye

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875

Anahtar Kelimeler:

Deprem, Doğal afet, Göç, Göç Kültürü ve Çatışma Modeli

Özet

Türkiye, dünya genelinde en dinamik deprem bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Son yüzyılda 200'den fazla büyük deprem yaşayan ülke, bu felaketlerin neden olduğu can kaybı, maddi zarar ve yerinden edilmelerle sık sık karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Kahramanmaraş depremi gibi yıkıcı olaylar toplumsal, ekonomik ve psikolojik yıkıma yol açarak büyük nüfus hareketlerine yol açmıştır. Afetler ister doğal ister insan kaynaklı olsun artık günümüzde her ikisinin altında insan etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Afetler, insanların yer değiştirmesine neden olan bir faktör olarak karşımıza çıkar. Afetle birlikte güvensiz hale gelen mevcut yaşam alanları, hareketliliği etkilemektedir. Göç, bireylerin güvenliklerini ve sosyo-ekonomik koşullarını iyileştirmek istedikleri temel motivasyonla ilgilidir. Afet sonrası yerinden edilen kişiler, yeni yerleşim yerleri bulma, kaynaklara erişme ve toplumsal uyum gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Afetler, yerinden edilenleri hem kısa hem de uzun vadeli olarak etkileyebilir ve çevresel göç değişikliklere uyum sağlama stratejisi olarak görülebilir. Doğal afetler, özellikle depremler, Türkiye ve dünya genelinde büyük felaketlere neden olmuş ve yerinden edilmelere yol açmıştır. Bu göçler, afetlerin etkilerini hafifletmek ve insanları korumak amacıyla acil tedbirlerin alınmasını gerektirir. Afetler, insanların çevresel, ekonomik, politik ve sosyal bağlamlarını etkiler, bu nedenle bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Çalışmada doğal afetler ve göç olguları güncel yaklaşımlarla incelenecektir. Afet kavramı bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Göç kavramı ise yeni bir model olan göç kültürü ve çatışma modeliyle ele alınmıştır. Doğal afet sonrası yaşanan göç olgusu bu modelle açıklanmıştır. Çalışma, doğal afetlerin göçü nasıl etkileyebileceğini ve bu etkilerin nasıl yönetilebileceğini ele almaktadır. Ayrıca depremler gibi doğal afetler sonrası yaşanan göçlere de toplumların hazırlıklı olması ve etkili planlamaların yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Yazar Biyografisi

Betül Dilara Şeker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr Dilara Şeker is Member of Department of Psychology at Van Yuzuncu Yil University. She was previously Assistant Professor of Psychology at Manisa Celal Bayar University. She was also a visiting research fellow at Regent's University London in 2013.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Şeker, B. D. (2023). Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler ve Türkiye . Göç Dergisi, 10(2), 173–187. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875

Sayı

Bölüm

Makaleler