Kitap İnceleme: Göç ve Uyum

Yazarlar

  • Tuncay Bilecen Kocaeli Üniversitesi, & Regent’s University London, Regent’s Centre for Transnational Studies

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.544

Özet

B. Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin (der.) (2015). Göç ve Uyum, Turkish Migration Series, London, UK: Transnational Press London (ISBN: 978-191078108-1 ) 1. Baskı, 202 Sayfa.

21. Yüzyıl göç çağı mı olacak? Dünyadaki son yirmi yılda yaşanan nüfus hareketlerine bakılırsa, uluslararası göç önümüzdeki yıllarda da katlanarak artmaya devam edecek gibi görünüyor. Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, bölgesel çaplı çatışmalar, savaşlar, ekonomik anlamda yeni bir gelecek kurma istediği vs. gibi sebeplerle sınırlar arası mobilizasyon daha önce hiç olmadığı kadar artıyor. Göçün yaygınlaşmasına koşut olarak sosyal bilimler disiplini içerisinde göç konusuna yönelik ilgi de gün geçtikçe artıyor. Turkish Migration Series arasından çıkan “Göç ve Uyum”, B.Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci ve M.Murat Yüceşahin’in editörlüğünde hazırlanan derleme bir kitap çalışması. Kitap, her bir bölüm başka yazar/yazarlar tarafından kaleme alınmış on üç bölümden oluşuyor. 

Yayınlanmış

2015-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Bilecen, T. (2015). Kitap İnceleme: Göç ve Uyum. Göç Dergisi, 2(1), 167-170. https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.544