Editörden: KOVİD-19’un Uluslararası Hareketlilik ve Göçmenliğe İlişkin Etkisi Üzerine

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.688

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Göç, Hareketlilik, Mesafe, KOVİD-19, migration, mobility

Özet

Elimizdeki mevcut verilere göre ilk vakanın 2019 yılı Aralık ayı sonunda Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmesinin ardından Ocak ayı itibariyle başka ülkelerde de vakaların ortaya çıkmasıyla COVID-19 salgınının yarattığı ilk etki, küresel bir kriz algısı oldu. Ancak virüs ve salgın, bu küresel niteliğinden beklenmeyecek bir yan etki doğurdu ve “sınır tanımayan” bir soruna ulusal sınırlara yönelik önlemler dönemini başlattı. Daha da önemlisi, bu salgın sürecinin insan sağlığı dışında belki de somut olarak gözlemleyebildiğimiz en büyük etkilerinden biri insan hareketliliği üzerinde oluştu. Dergimizin bu sayısını hazırladığımız dönem içerisinde salgının birçok konu ve alanla birlikte uluslararası hareketlilik ve göçmenlik üzerinde nasıl etkiler yaratacağına ilişkin kaygılar devam ediyor. Salgının başlangıcı, ilerlemesi ve henüz tam olarak bilmediğimiz sonrası olmak üzere üç safha açısından baktığımızda, daha ilk safhayı oluşturan başlangıcında bile “sınırlar” ve “göçün” COVID-19 ile bir arada düşünülmesinin aslında bir tesadüf veya sadece bir akademik merakın sonucu olmadığını söylememiz mümkün.

ABSTRACT IN ENGLISH

Editorial: On the Impact of COVID-19 on Crossborder Human Mobility and Migration

The first COVID-19 case was reported in Wuhan, China in December 2019, and the subsequent cases had been identified in some other countries around the world by January 2020. Among many others, one of the most prominent and immediate impacts of the COVID-19 pandemic was the anxiety of a “global crisis”. Despite its’ global and cross-border nature, COVID-19 triggered a period of national precautions regarding the borders. Consequently, beyond human health, a concrete side effect of the pandemic is observed on human mobility. The debates about the perturbative outcomes of the COVID-19 on cross-border human mobility and migration have been still going on within the period that we have been preparing this volume of our journal. A general overview of the daily politics and practices about the breakout, progression and post-pandemic periods of the COVID-19 reveal that the linkage between migration, borders, and COVID-19 is a fact, which is highly related to the nature of the pandemic and national precautions, rather than a coincidence or a result of academic curiosity.

Yazar Biyografileri

Ibrahim Sirkeci, Regent's Üniversitesi Londra

İbrahim Sirkeci, Regent's Londra Üniversitesi'nde Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü ve  Ulusötesi İşletme ve Yönetim Merkezi Direktörüdür. Ayrıca İtalya'daki Bari Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Profesör Sirkeci, güvensizlik, insan hareketliliği, göç kültürleri ve göçün çatışma modeli üzerine kavramsal çalışmaları ile tanınır. Profesör Sirkeci üretken bir yazardır ve Migration Letters  ve  Remittances Review da dahil olmak üzere birçok derginin editörlüğünü yürütmektedir. Son kitapları arasında Reader in Qualitative Methods in Migration Research(2019),Turkey's Syrians: Today and Tomorrow(2017), Little Turkey in Great Britain (2016), Transnational Marketing and Transnational Consumers (2013), Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond (2012) ve Cultures of Migration (2011) bulunmaktadır. @isirkeci

Mehmet Gökay Özerim, Yaşar Üniversitesi

2012- .... Öğretim Üyesi  / Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2015: Müdür / Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

Yayınlanmış

2020-05-12

Nasıl Atıf Yapılır

Sirkeci, I., Özerim, M. G., & Bilecen, T. (2020). Editörden: KOVİD-19’un Uluslararası Hareketlilik ve Göçmenliğe İlişkin Etkisi Üzerine. Göç Dergisi, 7(1), 1-8. https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.688

Sayı

Bölüm

Editörden

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>