Kitap İnceleme

Yazarlar

  • Tuncay Bilecen Kocaeli Üniversitesi, Kandıra MYO
  • Gülten Madendağ Kocaeli Üniversitesi
  • Esin Hamdi Dinçer Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.643

Özet

Gözde Kazaz & H. İlksen Mavituna (2018). Bu Ülkeden Gitmek: Yeni Türkiye’nin Göç İklimini Buradakiler ve Oradakiler Anlatıyor. İstanbul: Metropolis Yayıncılık, 136 sayfa, ISBN: 978-605-66693-6-1.

Filiz Göktuna Yaylacı (derleyen) (2019). Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler. Londra: Transnational Press London, 202 sayfa, ISBN: 9781910781906.

M. Murat Erdoğan (2018). Türkiye’deki Suriyeliler/Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 300 Sayfa, ISBN: 978-605-399-369-8.

M. Murat Erdoğan (2017). Suriyeliler Barometresi/Suriyelilerle Uyum içinde Yaşamın Çerçevesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 175 Sayfa, ISBN: 978-605-399-513-5.

Yazar Biyografisi

Tuncay Bilecen, Kocaeli Üniversitesi, Kandıra MYO

Doç. Dr. Tuncay Bilecen Kocaeli Üniversitesi, Kandıra MYO'nda görev yapmaktadır. Doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde yapan Bilecen 2013 yılında Westminster Üniversitesi'nde ve 2014-2015 yıllarında Regent's Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Doç Dr Tuncay Bilecen aynı zamanda Göç Dergisi'nin Kitap İnceleme bölümünden sorumlu editörüdür. Uluslararası Göç Konferansı'nın da (www.migrationconference.net) yürtüme kurullarında görev yapmaktadır.

Referanslar

Bakewel, Oliver, (2010), Some Reflections on Structure and Agency in Migration Theory, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36:10, s.1689-1708. https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489382

Bartram, David, Poros, Maritsa V., Monforte, Pierre , (2017), Göç Meselesinde Temel Kavramlar, Ankara: Hece İnceleme.

Erdoğan, M. Murat (2018). Türkiye’deki Suriyeliler/Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erdoğan, M. Murat (2017). Suriyeliler Barometresi/Suriyelilerle Uyum içinde Yaşamın Çerçevesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kazaz, Gözde, Mavituna, H. İksen (2018). Bu Ülkeden Gitmek, İstanbul: Metropolis Yayınevi.

Sirkeci, İbrahim (2012). Transnasyonal Mobilite ve Çatışma, Migration Letters, 9:4, pp.353-363. https://doi.org/10.33182/ml.v9i4.121

Sirkeci, İbrahim, Cohen, J.H. (2016). Cultures of Migration and Conflict in Contemporary Human Mobility in Turkey, European Review, 24: 3, pp.381-396. https://doi.org/10.1017/S1062798716000119

Yaylacı, Filiz Göktuna (derleyen) (2019). Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler. Londra: Transnational Press London, ISBN: 9781910781906.

Yayınlanmış

2019-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Bilecen, T., Madendağ, G., & Dinçer, E. H. (2019). Kitap İnceleme. Göç Dergisi, 6(1), 97-111. https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.643

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemeleri