Türkiye’de Almanlar ve Almancılar

Yazarlar

  • Sinan Zeyneloğlu Gaziantep Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 27130 Gaziantep, Türkiye. Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araş-tırmalar Merkezi, Londra, İngiltere.
  • İbrahim Sirkeci Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araştırmalar Merkezi.

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.549

Özet

Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya doğumlu, Almanya vatandaşı ve Almanya’da yaşamış nüfus grupları tespit edilmiş ve bu gruplar karşılaştırılmıştır. Çalışmada bu nüfus grupları temel demografik göstergeler üzerinden tarif edilmektedir. Bu kapsamda çeşitli nüfus sayımı değişkenleri kullanılarak 14 farklı analiz grubundan oluşan bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırma Türkiye’nin göçmen alma örüntülerine örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Aynı zamanda geri dönen göçmen gruplarının destinasyon tercihleri de dikkate alınmıştır. Türkiye’de bulunan Almanya’lı nüfusun göç kültürünün nasıl iki yönlü göç akınları yarattığına ve köken ülkeye doğru tersine akınlara yol açtığını gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz.


ENGLISH TITLE & ABSTRACT

Germans and ‘Almancı’ in Turkey

This paper notes the importance of developing culture of migration between Germany as the established destination country and Turkey as the country of origin historically. In this study we have used the 1990 and 2000 Census microdata sample. We have classifıed movers who have been somehow linked to Germany, either as citizens, or immigrants or returnees. Thus we have created 14 analytic groups using the variables in the census data. This classification can be an example for overall immigration patterns in Turkey. At the same time, detsination choices of return migrants have been taken into account. We argue that the emerging German immigrant population in Turkey is a case illustrating the ways in which a culture of migration can generate and maintain two way flows and in fact reversal of flows towards the original country of origin.

Yazar Biyografileri

Sinan Zeyneloğlu, Gaziantep Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 27130 Gaziantep, Türkiye. Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araş-tırmalar Merkezi, Londra, İngiltere.

Yrd. Doç. Dr. Sinan Zeyneloğlu, Gaziantep Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde görev yapmaktadır. Dr Zeyneloğlu bu çalışma sırasında Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. 

İbrahim Sirkeci, Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araştırmalar Merkezi.

Profesör İbrahim Sirkeci Regent's Üniversitesi'nde Ulusötesi Araştırmalar Merkezi'nin direktörü ve Ria Financial Profesörüdür. Bilkent ve Sheffield Üniversitelerinden mezun olan İbrahim Sirkeci hem asistan hem yüksek lisans öğrencisi olarak Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde de bulunmuştur. Migration Lettersdergisinin editörlüğünü de yürütmektedir. Göç ve nüfus üzerine çok sayıda çalışması bulunan İbrahim Sirkeci'nin kitapları arasında Transnational Marketing and Transnational Consumers [Ulusötesi Pazarlama ve Ulusötesi Tüketiciler] (Springer, 2013), Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond[Küresel Mali Krizde ve Sonrasında Göç ve Göçmen Dövizleri] (Dünya Bankası, 2012), ve Cultures of Migration [Göç Kültürleri] (Teksas Üniversitesi Yayınları, 2011) bulunmaktadır. Cohen ile birlikte kaleme aldığı Göç Kültürleri kitabı, 2012 yılında ABD'de, alandaki en iyi 10 akademik kitap arasına girmiştir.

Yayınlanmış

2014-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Zeyneloğlu, S., & Sirkeci, İbrahim. (2014). Türkiye’de Almanlar ve Almancılar. Göç Dergisi, 1(1), 77-118. https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.549

Sayı

Bölüm

Makaleler