Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları

Yazarlar

  • İbrahim Sirkeci Regent's Üniversitesi, Londra
  • M. Murat Yüceşahin Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.545

Özet

Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’da yer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziran ayında yapılacak olan Türk göç konferansları bu konuda uluslararası düzeyde artan bir ilginin varlığını göstermesi açısından önemlidir. 2012 ve 2014’te gerçekleştirilen bu konferanslara Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’den toplamda dört yüzden fazla akademisyenin katılmış olması ‘Türk göçü’ konusunun oldukça yaygın bir uzman grup tarafından önemsendiğinin açık bir göstergesidir. Derginin, önümüzdeki yıllarda zengin bir akademik kaynak olarak hem öğrenci ve araştırmacıların hem de bu alanda çalışan uygulayıcı ve politikacıların ilgisini çekeceğini umuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu günlerde Suriye ve Irak’tan gelen zorunlu göç akımları nedeniyle Türkiye iki yıl zarfında önemli bir göçmen ülkesi durumuna gelmiştir. Bu durum, konunun hem araştırmacılar hem de politika yapıcılar ve pratisyenler için öneminin hızla artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Türkçe araştırmaların ve birikimin paylaşımı için bir aracın oluşturulması zaruri hale gelmiştir.

Yazar Biyografileri

İbrahim Sirkeci, Regent's Üniversitesi, Londra

Profesör İbrahim Sirkeci Regent's Üniversitesi'nde Ulusötesi Araştırmalar Merkezi'nin direktörü ve Ria Financial Profesörüdür. Bilkent ve Sheffield Üniversitelerinden mezun olan İbrahim Sirkeci hem asistan hem yüksek lisans öğrencisi olarak Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde de bulunmuştur. Migration Letters dergisinin editörlüğünü de yürütmektedir. Göç ve nüfus üzerine çok sayıda çalışması bulunan İbrahim Sirkeci'nin kitapları arasında Transnational Marketing and Transnational Consumers [Ulusötesi Pazarlama ve Ulusötesi Tüketiciler] (Springer, 2013), Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond [Küresel Mali Krizde ve Sonrasında Göç ve Göçmen Dövizleri] (Dünya Bankası, 2012), ve Cultures of Migration [Göç Kültürleri] (Teksas Üniversitesi Yayınları, 2011) bulunmaktadır. Cohen ile birlikte kaleme aldığı Göç Kültürleri kitabı, 2012 yılında ABD'de, alandaki en iyi 10 akademik kitap arasına girmiştir.

M. Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Doçent Doktor M. Murat Yüceşahin Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Yüceşahin Göç Dergisi yönetici editörlerinden olup aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası konferansların yürütme komitelerinde görev almaktadır.

Yayınlanmış

2014-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Sirkeci, İbrahim, & Yüceşahin, M. M. (2014). Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları. Göç Dergisi, 1(1), 1-10. https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.545

Sayı

Bölüm

Editörden