Kitap inceleme

Yazarlar

  • Haci Mehmet Boyraz Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Izmir

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.559

Özet

Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş (der.) (2015). Göçler Ülkesi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları (ISBN: 9786053140443) 1. Baskı, 270 Sayfa.

 

Türkiye özellikle son beş yıl içerisinde yoğun bir göç dalgasına maruz kalmış olsa da böylesi önemli bir konuda akademik çalışmaların aynı hızda arttığı söylenemez. Ancak Türkiye’de bazı konuların kamuoyunda popülerleşmesiyle birlikte bu konulara olan akademik ilginin de arttığı görülmüştür. Örneğin, 1990’larda ve 2000’lerde Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin hız kazanmasıyla Türkiye’de Avrupa Birliği alanında akademik çalışmaların da hız kazandığı görülmüştür.

Sosyolog Lülüfer Körükmez ve Coğrafyacı İlkay Südaş’ın derlediği “Göçler Ülkesi” başlıklı bu kitap farklı disiplinlerde göç alanında çalışan yirmi araştırmacının çalışmalarını on başlık altında bir araya getirmiştir.

Nasıl Atıf Yapılır

Boyraz, H. M. (1). Kitap inceleme. Göç Dergisi, 3(1), 135-137. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.559

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri