Editörden: Çocuklar ve göç

Yazarlar

  • Yasemin Çakırer Özservet Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü
  • Ibrahim Sirkeci Regent's Üniversitesi Londra, Ulusötesi Araştırmalar Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.552

Özet

Göç ve Çocuk konusuna ayırmış olduğumuz bu sayımıza katkıda bulunan tüm yazar ve hakemlerimize özellikle teşekkür ederek başlamalıyız. Bugün sığınmacı ve göçmenlerin neredeyse yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar göçmenler arasında da yeni ve önemli bir grup olarak karşımızdadır. 2000’lerden itibaren göçmen çocuklar konusu göç tartışmalarının içerisine girmiştir. Göçmen çocuk konusu ulusal çocuk politikası ve göç politikasının kesiştiği bir noktada ciddi ele alınmak durumundadır. Göç konusu irdelenirken çocuklar sayısal üstünlüklerinden ve korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özel olarak ele alınmalıdır.

Yazar Biyografileri

Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakirer Özservet
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yerel Yönetimler Bölümü

https://marmara.academia.edu/YaseminCAKIREROZSERVET

Ibrahim Sirkeci, Regent's Üniversitesi Londra, Ulusötesi Araştırmalar Merkezi

Ibrahim Sirkeci Regent's Üniversitesi Londra'da Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Kürsüsü Başkanı ve Ria Profesörü ünvanı ile çalışmaktadır. Ibrahim Sirkeci doktorasını Sheffield Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden ve Lisansını Bilkent Üniversitesi Sİyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Regent's Üniversitesi'nden önce Bristol Üniversitesi'nde çalışmıştır.

Sirkeci'nin özellikle göç çalışmaları ve etnisite alanına göç ve çatışma modeli ile kuramsal katkıda bulunmuştur. Türkiye, Almanya, İngiltere ve Irak'ta saha çalışmaları yürütmüş olan Sirkeci 2012'den beri Türk Göç Konferanslarının başkanlığını yürütmektedir. Yüzlerce çalışması olan Sirkeci 2003 yılında kurduğu Migration Letters dergisi ve 2013 yılında kurduğu Göç Dergisi'nin editörlüklerini yürütmektedir.

Kitapları arasında Conflict, Security and Mobility (2016, Cohen & Yazgan ile), Turkish Migration, Identity and Integration (2015, Seker & Caglar ile), Transnational Marketing and Transnational Consumers (2013), Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond (2012, Cohen & Ratha ile), ve Cultures of Migration, the global nature of contemporary mobility (2011, Cohen ile) bulunmaktadır.

Profesör İbrahim Sirkeci'ye sirkecii@regents.ac.uk, http://sirkeci.co.uk ve @isirkeci adreslerinden ulaşılabilir.

Yayınlanmış

2016-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Özservet, Y. Çakırer, & Sirkeci, I. (2016). Editörden: Çocuklar ve göç. Göç Dergisi, 3(1), 1-4. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.552