Mülteciler ve Hatay’da geleceğin plansız inşası

Yazarlar

  • Zehra Güngördü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
  • Erhan Kurtarır Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.556

Özet

Birleşmiş Milletler verilerine göre mültecilerin ağırlıkla kentsel alanlarda yaşamaktadır. Günümüzde de mültecilerin görece daha insani koşullarda yaşama imkanı bulacaklarına inandıkları küresel kentlere doğru göç ettikleri görülmektedir. Bu çalışma kent mültecileri konusunda şehir planlama pratiklerinin görmezden geldiği mülteci sorununa dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, mültecilerin Hatay’daki koşulları, yerel dinamikler ve bir toplumsal entegrasyon stratejisi olarak mülteci çocuklarının eğitimi konusu ele alınması gerektiği hatırlatılmakta ve bu amaca ulaşmak için gerekli planlama erkinin sorumlulukları tartışmaya açmaktadır. Çalışmanın örnek kenti olarak Hatay ve kentin mekânsal stratejik planlama süreci seçilmiştir.

ENGLISH ABSTRACT

Refugees and future in Hatay without a plan

According to UN data’s, refugee distribution on world wide shows us most of the refugees are living in urban areas. It can be seen that today refugee’s migrating into the direction of global cities to find better living condition. This paper aims to draw attention to the urban refugee problematic which is overlooked by urban planning practices today in Turkey. For this purpose, conditions of refugees in Hatay, local dynamics and education of refugee children will be evaluated as social integration strategy and needed responsibility of planning authority in order to reach that goal will be discussed. Hatay and it’s spatial strategic planning process has been selected as the case study of this paper.

Yazar Biyografileri

Zehra Güngördü, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Şehir ve Bölge Planlama, Araştırma Görevlisi

Erhan Kurtarır, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

http://yarbis.yildiz.edu.tr/kurtarir/cv/

Yayınlanmış

2016-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

Güngördü, Z., & Kurtarır, E. (2016). Mülteciler ve Hatay’da geleceğin plansız inşası. Göç Dergisi, 3(1), 83-98. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.556

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri