Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve

Yazarlar

  • Pınar Yazgan Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.583

Özet

Ulus devletler birçok bakımdan bireyin aidiyetlerini kimlik politikaları çerçevesinde sınırlandırır. Günümüzde bireyler, ürünler ve fikirler ulus devletlerin geçirgen sınırlarını aşmakla birlikte hiç olmadığı ölçüde bir hareketlilik içerisindedir. Bu bakımdan gerek göç gerekse kimlik kavramları tartışılır ve yeniden tanımlanır hale gelmiştir. Göç çalışmaları içerisinde birçok çalışma hareketli bireylerin çoklu aidiyetlerini ulus devletlerin kimlik politikaları çerçevesinde ele almaktadır. Bu çalışmanın amacı bireylerin kimlik ve aidiyetlerini tanımlayabilmek araştırma alanı ve veri analizi sürecine perspektif sunabilecek için literatürde yer alan teori ve alan araştırmalara dayanan analitik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeveye göre hareketli bireylerin hareketlilik noktaları ile olan bağları göz önünde bulundurularak gündelik hayatları içerisinde yer alan gündelik rutinleri ve törensel edimlerinden (kutlamaları)  hareketle, çeşitli seviyelerde aidiyetleri ve buna bağlı olarak sosyal kimlikleri analiz edilebilir. Bu bağlar, kültürel, ekonomik, dinsel, dilsel, siyasal, vatandaşlık ve duygusal niteliklidir. 

ABSTRACT IN ENGLISH

An Analytical Framework For Constructing Identity in Mobility

Nation states in many respects set boundaries to their citizens’ sense of belonging through their identity policies. Despite this fact, in today’s world – a world in which the boundaries of nation states are nothing but only transparent – individuals, goods and ideas  have never been so mobile. In that sense, both immigration and identity issues have become to be discussed and redefined. Many studies among the ones on migration deal with the multiple belongings of individuals within the frame of identity policies of nation states. This study, on the other hand, offers an analytical frame through the findings of various theories and field researches so as to define individuals’ identity and sense of belonging. Accordingly, it presents mobile individuals’ sense of belongings at different levels and their social identities by keeping their daily routines and rituals in daily life in mind and by considering these individuals’ connections with their points of mobility. These ties can be cultural, economic, religious, linguistic, political, national and emotional in nature.

 

Yazar Biyografisi

Pınar Yazgan, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Pınar Yazgan Hepgül halen Yardımcı Doçent olarak Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır. Dr Pınar Yazgan Hepgül'ün son çalışmaları arasında Dünya Bankası tarafından basılmış Sirkeci, Cohen ve Ratha'nın derlediği kitapta ve Migration Letters dergisinde yayınlanmış makaleler bulunmaktadır.

Yayınlanmış

2016-10-10

Nasıl Atıf Yapılır

Yazgan, P. (2016). Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve. Göç Dergisi, 3(2), 282-296. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.583

Sayı

Bölüm

Makaleler