Editörden: Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları

Yazarlar

  • Mehmet Gökay Özerim Yaşar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir
  • Deniz Eroğlu Utku Trakya üniversitesi, Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Edirne
  • Pınar Yazgan Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Sakarya

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.646

Özet

Dünya artan bir şekilde birbiriyle daha derinden bağlantılı hale gelirken, insan hareketliliği bu süreci etkileyen ve süreçten etkilenen önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme olarak anılan bu hızlı dönüşüm süreci, insan hareketliliğine ivme sağlamaktadır. Bununla birlikte süreç diğer yandan bu hareketliliği daha düzenli, daha kontrol edilebilir hale getirip, kayıpların minimuma indirilmesinde etkin inisiyatiflerin geliştirilmesi konusunda uluslararası işbirliği için zorlayıcı nedenler ortaya çıkarmaktadır. Zira Suriye krizi ile bir kez daha gün yüzüne çıktığı üzere hareketlilik, salt bölgesel çabalarla değil, küresel boyutta ele alınması gereken bir kavramdır. Bu vesile ile ortaya çıkan bir diğer unsur ise, geliştirilecek inisiyatiflerin yine salt hedef ülke odaklı değil, kitlelerin kırılganlıklarının göz önünde bulundurularak tasarlanması gerekliliğidir. Bu noktada, 2016’da BM öncülüğünde alanda sorumluluk paylaşımına yön verecek, göç ve mülteci kavramlarını beraberce ele alacak bir mutabakatın tamamlanması için BM üye ülkelerinin bir araya gelmeleri oldukça önemli bir adımdır. Bu adım, içerisinde 23 temel hedefi barındıran Küresel Göç Mutabakatı’nın 2018 Aralık ayında tamamlanması ile nihayetlenmiştir. Başlangıçtaki katılım hevesini yitirse de, umut veren içeriği ile alana yeni bir soluk getireceğine inandığımız bu Mutabakatı Mülteci Mutabakatı ile birlikte dergimizin bu sayısının sunuş bölümünde mercek altına aldık. Analizimiz, Göç ve Mülteci Mutabakatları’nı hızlı değişim süreci olarak küreselleşme bağlamında çatışma ve kriz kavramları çerçevesinde incelemektedir. Burada eleştirel bir yaklaşım ile mutabakatlara yönelik beklentileri ele alırken, metinde yer alan kısıtlara da değindik. Mutabakatların hareketliliğe bütüncül yaklaşan dilini ve uluslararası işbirliği çabalarının bir yansıması olmasını oldukça değerli görmekle beraber, hedef kitlenin kırılganlıklarına ve ihtiyaçlarına cevap verme noktasında gelişmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmekteyiz.

ABSTRACT IN ENGLISH

Editorial: Global Migration and Refugee Compacts as an International Response to Mass Population Movements in Conflicts and Crises

The World increasingly becomes more integrated. In this process, human mobility appears as one of the important elements that affect the process of integration as well as the one that is affected by this integration. This rapid transformation process, which is called globalisation, accelerates human mobility. On the other hand, it also reveals certain compelling reasons for international solidarity in order to develop initiatives that make mobility more regular and manageable as well as are effective to decrease deaths. Yet, the Syrian crisis showed that mobility is a concept that requires international effort; solely regional one is not enough. It is also clear that the focus of planned initiatives should not merely consider target countries; they should be developed by taking vulnerabilities of individuals. At this point, it is quite significant that UN member countries gathered in 2016 to develop a compact which would take refugee and migration questions together as well as to define the responsibilities in the international area. This start finalized with developing Global Migration Compact which contains 23 major goals. Sadly, the Compact deceived some countries’ enthusiasm to be part of it. Yet, we still believe that this initiative will give a new pulse in the field of mobility. Therefore we share the introduction part of this issue to the Global Migration Compact together with Refugee Compact. This analysis will examine Global Migration and Refugee compacts in the framework of conflict and crisis notions and in relation to globalisation. We undertake a critical point of view; therefore we consider expectations from the Compacts and their limits together. It is good to see that the Compacts are a reflection of international solidarity effort and it approaches a holistic understanding toward the mobility. However, we also believe that these Compacts require further developments in order to fully respond to the vulnerabilities and needs of people.


Referanslar

Beck, U. (2000). What is globalization? Cambridge, UK: Polity Press.

Bodur, M.Z. (2018). “BM Küresel Göç Mutabakati” Üzerine Degerlendirme Ve Öneriler, 21. Yüzyıl Enstitüsü, erişim: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/bm-kuresel-goc-mutabakati-uzerine-degerlendirme-ve-oneriler tarih: 02.04.2019.

Cohen, J. ve Sirkeci, I. (2011). Cultures of Migration: The Global Nature of Contemporary Mobility, University of Texas Press, Austion, USA

Dauvergne, C. (2004). Sovereignty, migration and the rule of law in global times. The Modern Law Review, 67(4), 588-615. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2004.00501.x

Faist, T. (2018). The moral polity of forced migration. Ethnic and Racial Studies, 41(3), 412-423. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1324170

Fonteyne, J.-P. (1978). Burden-Sharing: An Analysis of the Nature and Function of International Solidarity in Cases of Mass Influx of Refugees. Aust. YBIL, 8, 162.

Gladstone, R. (2017). U.S. Quits Migration Pact, Saying It Infringes on Sovereignty, The New York Times, erişim: https://www.nytimes.com/2017/12/03/ world/americas/united-nations-migration-pact.html tarih: 01.04.2019

Hall, S. (1998). “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik”. İçinde: Anthony D. King (Der.). Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal. Ankara: Bilim ve Sanat.

Hirst, P., Thompson, G., & Bromley, S. (2015). Globalization in question. John Wiley & Sons.

IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) (2018). Global report on Internal Displacement, Norwegian Refugee Council, erişim: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf tarih: 1.04.2019

Jacobson, D. (1996). Rights across borders: Immigration and the decline of citizenship. Bal- timore: Johns Hopkins University Press.

Laczko F. , Christine A. Migration, Environment and Climate Change, Assesing the Advice, IOM yayınları, İsviçre.

Noll, G. (2000). Negotiating asylum: the EU Acquis, extraterritorial protection and the common market of deflection (Vol. 6): Martinus Nijhoff Publishers.

Noack, R. 2018 Why so many nations are suddenly following Trump out of the proposed U.N. migration pact, The Washington post, erişim: https://www. washingtonpost.com/world/2018/12/04/why-so-many-nations-are-suddenly-following-trump-out-un-migration-pact/?noredirect=on&utm_term=. faa168ea746a, tarih: 02.02.2019

Sassen, S. (1998). The de facto transnationalizing of immigration policy. In: Christian Joppke (der.) Challenge to the Nation-State: Immigration in Western Europe and the United States, Oxford Scholarship Online. https://doi.org/10.1093/0198292295.003.0003

Sirkeci, I. (2009). Transnational mobility and conflict. Migration Letters, 6(1), 3-14. https://doi.org/10.33182/ml.v6i1.82

Sirkeci, İ (2018). Göçün 3KA’sı. Dünyaya ve Türkiye'ye Sosyolojik Bakış: Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Paneller Dizisi I-II. (edt. Uğuzman T, Fırıncı Orman T, Coşkun Ç, Karan O, Özüz E.) Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi

Sirkeci, İ, Deniz Utku E., Mustafa M. Yüceşahin (2019). Göç Çatışma Modelinin Katılım, Kalkınma ve Kitle Açıkları Üzerinden Bir Değerlendirmesi. Journal of Economy Culture and Society, Vol.59, No.1. (baskıda).

Soysal, Y. N. (1994). Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago: University of Chicago Press.

UN (2018). UN affirms ‘historic’ global compact to support world’s refugees, erişim: https://news.un.org/en/story/2018/12/1028791, tarih: 02.02.2019

UNHCR (2019a). The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). https://www.iom.int/global-compact-migration (Erişim tarihi: 10.03.2019)

UNHCR (2019b). The Global Compact on Refugees. https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html . (Erişim tarihi: 10.03.2019)

Yayınlanmış

2019-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Özerim, M. G., Utku, D. E., & Yazgan, P. (2019). Editörden: Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları. Göç Dergisi, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.646

Sayı

Bölüm

Editörden