Editörden

Yazarlar

  • Pınar Yazgan Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.620

Özet

Editör arkadaşlarım adına  2018 yılının bu ikinci sayısının yayımını bildirmekten mutluluk ve onur verici. Göç Dergisi’nin 5. Yılında uluslararası göç küresel konuların başında yeralmaktadır. Tahmini göçmen oranı 258 milyon ile dünya nüfusunun %3.3 oluşturmakta (http://www.iom.int). Bu sayı içerisinde mültecilerin yoğunluğunun artışı ve Suriye kriziyle birlikte çatışmadan güvenli alanlara doğru rotalar yoğunlaştı ve daha fazla tartışılır oldu (Yazgan ve dig., 2015; Sirkeci, 2017).  Tüm beşeri hareketliliği kapsayan bir çerçevede hareketli ve hareketli olmayan bireylerin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik hayatları ve bunlara yönelik söylemler üzerinde tartışmalar ve analizler yapılmaya devam ediyor (bkz. Örneğin, Tilbe ve Sirkeci, 2015;  Bilecen ve Araz, 2015; Blecen, 2016; Yazgan ve Eroğlu-Utku, 2017; Eroğlu-Utku ve Yazgan, 2017).

Yazar Biyografisi

Pınar Yazgan, Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Pinar Yazgan is an Assistant Professor of Sociology at Sakarya University, Turkey. Her PhD research focused on the sense of identity and belonging amongst migrants from Turkey in Denmark, and she is also a research grant recipient from the Scientific and Technological Research Council of Turkey.
She conducted field work in Denmark between 2007 and 2009 while also serving as a visiting researcher at the Danish National Research Centre for Social Sciences. Her recent research focuses on the integration of different generations of migrants from Turkey in Drammen, Norway. Her research interests include transnationalism, mobility and critical discourse analysis with a special focus on migrants.
Dr Yazgan is Book Review Editor of Migration Letters. She is also one of the editors of Goc Dergisi (Journal of Migration) and regular contributor of Turkish Migration Conferences.

Dr Yazgan can be contacted at pyazgan@gmail.com

Referanslar

Bilecen, T., & Araz, M. S. (2015). Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel aidiyetlerinin siyasal tutum ve davranışlarına etkisi. Göç Dergisi, 2(2), 189-207.

Bilecen, T. (2016). Political Participation in Alevi Diaspora in the UK. Border Crossing, 6(2), 372-385.

Cohen, J. H., & Sirkeci, I. (2011). Cultures of migration: The global nature of contemporary mobility. University of Texas Press.

Sirkeci, I., Cohen, J. H., & Yazgan, P. (2012). Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9(1), 33-46.

Tilbe, A., & Sirkeci, İ. (2015). Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine. Göç Dergisi, 2(1), 1-4.

Sirkeci, I. (2017). Turkey's refugees, Syrians and refugees from Turkey: a country of insecurity. Migration Letters, 14(1), 127-144.

Utku, d. E., & yazgan, p. (2016). Active or token participation?: hopes and hinderances before roma face political ambitions (aktif ya da sembolik katilim?: Romanlarin Siyasal İsteklerine Yönelik Umutlar ve Engeller). Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 97-113.

Yazgan, P., Utku, D. E., & Sirkeci, I. (2015). Syrian crisis and migration. Migration Letters, 12(3), 181-192.

Yazgan, P., & Utku, D. E. (2017). News discourse and ideology: critical analysis of Copenhagen gang wars' online news. Migration Letters, 14(1), 145-160.

http://www.iom.int/wmr/chapter-2, erişim tarihi 30.10.2018

Yayınlanmış

2018-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yazgan, P. (2018). Editörden. Göç Dergisi, 5(2), 125-130. https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.620

Sayı

Bölüm

Editörden