Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Türkiye’de Almanlar ve Almancılar

Sinan Zeyneloğlu, İbrahim Sirkeci

Öz

Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya doğumlu, Almanya vatandaşı ve Almanya’da yaşamış nüfus grupları tespit edilmiş ve bu gruplar karşılaştırılmıştır. Çalışmada bu nüfus grupları temel demografik göstergeler üzerinden tarif edilmektedir. Bu kapsamda çeşitli nüfus sayımı değişkenleri kullanılarak 14 farklı analiz grubundan oluşan bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırma Türkiye’nin göçmen alma örüntülerine örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Aynı zamanda geri dönen göçmen gruplarının destinasyon tercihleri de dikkate alınmıştır. Türkiye’de bulunan Almanya’lı nüfusun göç kültürünün nasıl iki yönlü göç akınları yarattığına ve köken ülkeye doğru tersine akınlara yol açtığını gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz.


ENGLISH TITLE & ABSTRACT

Germans and ‘Almancı’ in Turkey

This paper notes the importance of developing culture of migration between Germany as the established destination country and Turkey as the country of origin historically. In this study we have used the 1990 and 2000 Census microdata sample. We have classifıed movers who have been somehow linked to Germany, either as citizens, or immigrants or returnees. Thus we have created 14 analytic groups using the variables in the census data. This classification can be an example for overall immigration patterns in Turkey. At the same time, detsination choices of return migrants have been taken into account. We argue that the emerging German immigrant population in Turkey is a case illustrating the ways in which a culture of migration can generate and maintain two way flows and in fact reversal of flows towards the original country of origin.

Anahtar Kelimeler

Almanya; Türkiye; Almancılar; göç kültürü; ikinci kuşak; geri dönüş göçü; Migration; Germany; Turkey; returnees; culture of migration; second generation

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.