Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Türk Kamu Yönetiminde Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar

Selman Salim KESGIN

Öz

Göç olgusu, modern dönemlerde hem para, insan ve hizmetin akışkanlığı yönünde geliştirilen politikalar hem de yaşanan büyük savaşlar ve siyasi krizler nedeniyle kendisinden önceki dönemlerden daha farklı bir karaktere sahiptir. Çocuklar göç sürecinin en edilgen parametresi ve genellikle kendi iradeleri dışında davranmaya mecbur kalan aktörleri olması yönüyle ayrıca değerlendirilmeyi hak etmektedirler. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son dönem göç ve iskân politikalarından başlayarak Türk Kamu Yönetiminde göçmen çocuklara yönelik politikalar incelenecektir. İlgili politikaların planlanma ve uygulama süreçleri aktörler, kurumlar, fikirler açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmanın amacı göçmen çocuklara yönelik olarak geliştirilen kamu politikalarının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiğini incelemektir. Çalışmanın özellikle refakatsiz çocuklar özelinde tüm göçmen çocuklara yönelik farkındalığı artırması ve kamu politikası geliştirici ve uygulayıcılarına fikir vermesi de amaçlanmaktadır. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Policies towards Child Migrants in Turkish Public Administration Abstract In modern times, migration phenomenon has a unique character due to the mobility of capital, people, services, and the coercive conditions such as wars and crises. By being passive actors who are obliged to act without their own will, children are the most fragile group among the migrants. From this aspect, issues related to migrant children should be approached with meticulous attention. In this paper, starting from the late Ottoman era, public policies in Turkish Public Administration towards the migrant children are analysed. Policy planning and policy implementation processes are examined with regard to institutions, actors, and ideas. This paper aims to evaluate how the policies towards migrant children are evolved. It also provides policy recommendations and raises awareness about migrant children. 

Anahtar Kelimeler

Migration policy; unaccompanied children; child migrants; Göç politikaları; refakatsiz çocuklar; göçmen çocuklar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.