Editörden

Vildan Mahmutoglu, Tuncay Bilecen

Öz

Bu sayıda, Jeffrey H. Cohen’in  “Göçmen Dövizinin Sonuçları ve Göç: Teorik Yaklaşımlar, Gerçek Fırsatlar” başlıklı makalesinin çevirisini, altı özgün çalışmayı ve beş kitap incelemesini okurlarımızla paylaşıyoruz. Son olarak, Göç Dergisi’nde alan editörleri üzerinden yeni bir yayın kurulu oluşturma sürecinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Duyurusunu önceden yapacağımız ve alan editörleri tarafından hazırlanacak dosya konularıyla göçe ilişkin çalışmaları daha bütünlüklü ve kapsamlı bir şekilde ele almayı hedeflemekteyiz. İlgilenen ve katkı sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızı derginin websitesindeki Göç Dergisi Alan Editörlüğü Başvuru Formu doldurmaya davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler

dışa göç; içe göç; göçmen dövizleri; uyum; sığınma hukuku

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.