GÖÇ DERGİSİ

Göç Dergisi Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

Göç Dergisi aşağıdaki alan indekslerinde taranmaktadir:

  • China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI search
  • EBSCO Academic Search international
  • EBSCO Academic Search Complete
  • ERIH PLUS (ERIH)
  • Norwegian Register (NDS)
  • Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search
  • Göç Dergisi American Sociological Association yayin listesindedir


Cilt 5, Sayı 2 (2018)


Goc Dergisi