Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel aidiyetlerinin siyasal tutum ve davranışlarına etkisi

Tuncay Bilecen, Mustafa Saygın Araz

Öz

Bu makalede, Londra’da genellikle “Türkçe konuşan topluluk” başlığı altında sınıflandırılan Türkiyeli göçmenlerin etnik (Türk/Kürt) ve mezhepsel (Sünni/Alevi) kimliklerinin Türkiye ve İngiltere siyasetine yönelik ilgi ve katılım düzeylerine ne ölçüde etki ettiği incelenmektedir. Çalışmada, Haziran – Eylül 2013 tarihleri arasında Londra’da 213 göçmenle yapılan anket çalışması neticesinde elde edilen veriler önce Faktör Analizi daha sonra MANOVA (Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi) testinden geçirilmiştir. Faktör analizi ile bireylerin siyasal yaşama katılımlarını gösteren (“sivil katılım”, “siyasal ilgi”, “siyasal eylem” olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılan) anlamlı değişkenler (faktörler) elde edilmiştir. Değişkenler elde edildikten sonra ise MANOVA analizinden yararlanılarak farklı etnik ve mezhepsel aidiyet gruplarının bu değişkenler üzerinde etkisi olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmanın sonunda Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel kökenlerinin siyasal katılım düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ENGLISH ABSTRACT

Turkish migrants living in London and the impact of ethnic and religious belongings on their political attitude and behvaiour

This article investigates levels of the participation in political life of a particular migrant community referred to as ‘Turkish speaking community’ both in their country of origin (Turkey) and their country of residence (UK). This article specifically focuses on the effects of these migrants groups’ ethnic (i.e. Kurdish/ Turkish) and religious/sectarian (i.e. Alevi/Sunni) identities on their level of participation in the political life in Turkey and in the UK. The data informing this article was collected via administration of surveys with 213 participants between June and September 2013 with aforementioned migrant population. The data was analysis consisted of initial factor analysis followed by MANOVA. Through factor analysis meaningful variances in demonstrating the three types of participation in political life (civil participation, political interest and political activism) was revealed (bu umleyihala anlamadim ama sent mm diyorsan). After the determining of the dependant variables MANOVA analysis were conducted to determine the role of ethnic and religious belongingness on the dependent variables, i.e. types of participation in the political life.  The research concluded that ethnic and religious belongingness directly influience degree of political participation of the migrants from Turkey.  

 

Anahtar Kelimeler

Göç; Siyasal Katılım; Londra; Kürt; Türk; Political participation; Turkish; Kurdish; London

Tam Metin:

PDF indir

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.