Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

ÇEVİRİ: Migration Letters Endeksi’ne Doğru: Göç Çalışmalarını En Çok Etkileyen Eserler ve Yazarlar

Ibrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen, Andrej Privara, Deniz Eroglu Utku

Öz

Bu incelemede, daha önceden göç çalışmalarında yapılan atıfları temel alarak oluşturduğumuz sıralama listesinde güncelleme ve yenileme gerçekleştirdik. Sonuçlar, kitaplar, raporlar, makaleler , kitap bölümleri ve yazarlar için ayrı ayrı sınıflandırıldı ve sunuldu.  En son yaptığımız sıralamada, tüm zamanların en etkili çalışmalarını, özellikle 2011-2016 arası beş yıllık sürece odaklanarak  sunmuştuk. Son beş yıllık dönem için sıralama sonuçlarımız mevcut en etkili faktör hesaplamaları ile paralellik arz etmektedir.  Google Akademik atıf veri tabanı ve Ann Harzing programını kullanarak, göç çalışmalarında en çok atıfta bulunulan makale, kitap ve yazarları sıralayan listeler elde ettik.

ABSTRACT IN ENGLISH

TRANSLATION:

Towards a Migration Letters Index: Most influential works and authors in migration studies

In this review paper, we refresh and update our earlier ranking list based on citations in the field of migration studies. The results are categorised and presented separately for the books and reports, articles and book chapters and for authors of these works. In this latest elaboration, we have presented the updated version of the most influential works of all times list, but we have focused on the five years period from 2011 to 2016. 2011 is taken as a starting year and 2012 to 2016 covers the last five years. The resulting ranking lists from now on are to be presented for five year periods to be in line with most impact factor calculations available. Using the Google Scholar citation database and Ann Harzing ranking software, we have created ranking lists of the most cited articles, books and authors in migration studies.Anahtar Kelimeler

etki ölçümü; en çok atıfta bulunulan; en etkili; göç çalışmaları; akademik çalışmaların sıralanması; makale; kitap; araştırmacı; measuring impact; most cited; most influential; migration studies; ranking academic work; articles; books; scholars

Tam Metin:

PDF

Referanslar

Harzing, A.W. (2007) Publish or Perish, available from http://www.harzing.com/pop.htm

Sirkeci, I., & Cohen, J. H. (2015). Measuring impact and the most influential works in Migration Studies. Migration Letters, 12(3), 336-345.

Sirkeci, I., Cohen, J., & Privara, A. (2017). Towards a Migration Letters Index: the most influential works and authors in Migration Studies. Migration Letters, 14(3), 397-424. Retrieved from https://journal.tplondon.com/index.php/ml/article/view/1001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.